top of page

NDT-Bobath

Deze behandelmethode werd in 1943 ontwikkeld, initieel voor de behandeling van kinderen met CP.
De behandeling baseerde zich op het feit dat spasticiteit (een vorm van stijfheid in de bewegingen) of de verhoogde tonus, geen onomkeerbaar fenomeen is, maar modificeerbaar.

Welke kinderen hebben baat bij bobath-therapie?

Bobath- therapeuten werken met kinderen met zeer uiteenlopende problemen.
Bepaalde kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese. Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische neuro-motorische ontwikkeling. Bij deze laatste zal de tussenkomst van de therapeut tijdelijk en minder intensief zijn.

Wat houdt bobath-therapie in?

In eerste instantie streeft men ernaar de tonus te normaliseren om een beter posturaal mechanisme uit te lokken. Hierdoor kan het kind het sensori-motorische meer aangepast ervaren, en daardoor meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen leren kennen, onder andere de opricht-, evenwicht- en steunreacties.
Het is het herhalen van deze ervaringen die het kind de mogelijkheid geven een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk meer functioneel te zijn in zijn omgeving.
Eén van de basisprincipes van NDT (neuro developmental treatment) steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling.
Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is.

Concreet worden er een aantal behandelingstechnieken gebruikt om de tonus te beïnvloeden: onder andere beweging, gewichtstransfer en positionering. De zwaartekracht en het lichaamsgewicht, stimulatie door druk en tapping worden ook gebruik om tonus te veranderen.

We werken eerst aan een normalisatie van de tonus om dan het kind te faciliteren om meer normale bewegingspatronen uit te lokken.

(bron + meer info: www.bobath.be)

bottom of page