top of page

Psychomotorische begeleiding

Psychomotoriek verwijst naar het motorisch-intentioneel bewegen. Het doelgericht inzetten van je lichaam en je bewegingen om een specifiek, vooraf bepaald doel te bereiken.

Dit vraagt niet alleen een samenwerking in de motorische aspecten (spieren, gewrichten,…), maar ook een samenwerking tussen je cognitie (doel, manier van aanpak,…), sociale aspecten en een emotionele component.

Je motoriek en neuromotoriek vormen de basis van je psychomotorische ontwikkeling.
Al voelende ontdek je wat de bruikbaarheid van je neuromotorisch systeem is.
Je leert het besturen en verder ontwikkelen.
Dat is het senso-motorisch leerproces.
Je gebruikt je sensomotorische mogelijkheden en leert er telkens weer van bij.
Heel je neuro-senso-perceptuo-motorische ontwikkeling leer je al doende en al ontdekkende.
Meestal gaat dit vanzelf. Maar soms kan deze ontwikkeling, omwille van onvoldoende opgedane bewegingservaring, een achterstand of probleem in een van deze deelgebieden vertraagd of afwijkend verlopen.
Dan kan psychomotorische ontwikkelingsstimulatie zinvol zijn.

 

Psychomotorische stimulatie kan gebruikt worden voor het aanleren/verbeteren van oa:

  • Lichaamskennis (de basis voor richtingen en links-rechts kennis)

  • Ontwikkeling van de lateralisatie

  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden

  • Ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk structureren

  • Visuomotoriek (samenwerking tussen 4 deelvaardigheden: fijnmotorische sturing, visuele waarneming, ruimtelijk redeneervermogen en de organisatie van dit alles in 1 complexe vaardigheid)

  • Grafomotoriek (basis voor het leren schrijven)

  • Executieve functies (basisvaardigheden voor denken, redeneren, plannen en organiseren)

 

 (bron: remedial teaching en psychomotoriek, Wendy Peerlings)

bottom of page